Deze flowmetertransmitter meet en verzendt, zoals de naam al zegt, de gemeten hoeveelheden.

De meting wordt uitgevoerd door de pulsen te tellen die worden gegenereerd door de aangesloten debietmeter. De frequentie van deze pulsen kan variëren van 1 Hz tot 100 kHz. De aangesloten sensor moet worden geselecteerd op basis van deze frequenties. Omdat onze tool de gebruiker meer configuratieopties moest geven, hadden we een gebruikersmenu nodig.
Dit menu is opgelost met een webinterface. Het was dus niet nodig om een extra knop of display toe te voegen, wat de grootte van het product zou hebben vergroot. Het apparaat kreeg WiFi-communicatiemogelijkheden via een ESP. De gebruiker heeft dan alleen een telefoon of laptop nodig om verbinding te maken met het apparaat en de instellingen te wijzigen. De instellingen omvatten het instellen van de puls/eenheid, het selecteren van de meeteenheid, het veranderen van de precisie van de totalisator, enz.
Daarnaast kan de gebruiker hier ook de ModBus-communicatie-instellingen wijzigen.

Daarnaast moet het apparaat ook de meetwaarden doorgeven, dus heeft het verschillende uitgangen. Dit zijn onder andere Modbus en analoge 0-10V uitgangen, die geconfigureerd kunnen worden via de webinterface.

De webinterface van de debietmeterzender
De webinterface van de debietmeterzender