Opracowanie produktu to długi proces, zwłaszcza jeśli ma on być również wysokiej jakości i niezawodny. Przechodzimy przez ten proces dla każdego produktu. Nie inaczej jest z naszym sterownikiem Solar Control. Ten produkt elektroniki użytkowej służy do sterowania pompą, która cyrkuluje płyn przenoszący ciepło w systemie kolektorów słonecznych. Pierwsza wersja została opracowana na nasz własny użytek, bez indywidualnego opakowania. Dopiero później wyprodukowano pierwszy model. Niestety, to pudełko nie było opłacalne i musieliśmy je zmienić.
Z tego powodu płytka PCB również musiała zostać przeprojektowana. Od drugiego modelu zaczęliśmy używać tańszego pudełka, co również obniżyło cenę gotowego produktu. Problem z tą wersją polegał na tym, że potencjometry znajdowały się wewnątrz obudowy i dostęp do nich był możliwy tylko po zdjęciu tylnej pokrywy.

Trzecia wersja w ogóle nie miała potencjometrów, ale miała moduł Wi-Fi, który można było konfigurować za pomocą niestandardowego interfejsu internetowego. Problem polegał na tym, że mechanicy, którzy go używali, woleli opcję ustawień potencjometru.

Obecna wersja ma więc potencjometry, ale są one umieszczone na panelu przednim, co upraszcza konfigurację.

Proces rozwoju sterowania energią słoneczną
Proces rozwoju sterowania energią słoneczną