Flödesmätare Transmitter

Flödesmätare transmitter webbgränssnitt

Denna flödesmätartransmitter, som namnet antyder, mäter och överför de uppmätta kvantiteterna. Mätningen utförs genom att räkna de pulser som genereras av den anslutna flödesmätaren. Frekvensen för dessa pulser kan variera från 1 Hz till 100 kHz. Den anslutna sensorn måste väljas utifrån dessa frekvenser. Eftersom vårt verktyg [...]