Denna flödesmätartransmitter, som namnet antyder, mäter och överför de uppmätta kvantiteterna.

Mätningen utförs genom att räkna de pulser som genereras av den anslutna flödesmätaren. Frekvensen för dessa pulser kan variera från 1 Hz till 100 kHz. Den anslutna sensorn måste väljas i enlighet med dessa frekvenser. Eftersom vårt verktyg behövde ge användaren fler konfigurationsalternativ behövde vi en användarmeny.
Den här menyn har lösts med ett webbgränssnitt. Det fanns alltså inget behov av att lägga till en extra knapp eller display, vilket skulle ha ökat produktens storlek. Enheten fick WiFi-kommunikationsförmåga via en ESP. Användaren behöver då bara ha en telefon eller en bärbar dator för att ansluta till enheten och ändra inställningarna. Inställningarna omfattar inställning av puls/enhet, val av måttenhet, ändring av totalisatorns precision etc.
Dessutom kan användaren ändra inställningarna för ModBus-kommunikation härifrån.

Dessutom måste enheten också överföra de uppmätta värdena, så den har flera utgångar. Dessa inkluderar Modbus och analoga 0-10V-utgångar, som kan konfigureras via webbgränssnittet.

Flödesmätare transmitter webbgränssnitt
Flödesmätare transmitter webbgränssnitt