Integritetspolicy

Kortfattad policy och syfte

Levtech Service and Production SRL:s dataskyddspolicy hänvisar till vårt åtagande att behandla information om anställda, kunder, intressenter och andra berörda parter med största omsorg och sekretess.

Med denna policy säkerställer vi att vi samlar in, lagrar och hanterar data på ett rättvist och transparent sätt och med respekt för individens rättigheter.

 

Vem omfattas av dataskyddspolicyn?

Anställda hos Levtech Service and Production SRL och dess dotterbolag måste följa denna policy. Entreprenörer, konsulter, partners och alla andra externa enheter omfattas också. I allmänhet hänvisar vår policy till alla som vi samarbetar med eller agerar på våra vägnar och som kan behöva tillfällig tillgång till data.

 

Politiska element

Som en del av vår verksamhet behöver vi inhämta och behandla information. Denna information omfattar alla offline- eller onlinedata som gör en person identifierbar, t.ex. namn, adresser, användarnamn och lösenord, digitala fotavtryck, fotografier, personnummer, finansiella data etc.

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Du förser direkt Levtech Service and Production med de flesta av de uppgifter vi samlar in. Vi samlar in uppgifter och behandlar uppgifter när du:

 • Registrera dig online eller göra en beställning av någon av våra produkter eller tjänster.
 • Frivilligt fylla i en kundundersökning eller ge feedback via e-post.
 • Använda eller visa vår webbplats via cookies i din webbläsare.
 • Namn och e-postadress i kommentarsformulär.
 • Cookie för kommentarsformulär som kommer ihåg användarens namn eller e-postadress.
 • Namn och e-postadresser som användaren lämnar via kontaktformuläret.
 • Namn och e-postadress anges för att anmäla sig till e-postlistan.
 • Spårning med Google Analytics.
 • Cookies för Facebook-sidans plugin och gilla-knapp.
 • Andra widgetar för sociala medier som spårar användare, t.ex. Instagram och LinkedIn.
 • Reklamprogram som Google Adsense som spårar användare.

Levtech Service and Production SRL samlar in denna information på ett transparent sätt och endast med fullt samarbete och kunskap från berörda parter. När denna information är tillgänglig för oss gäller följande regler.

Våra data kommer att vara:

 • Korrekt och uppdaterad.
 • Samlas in på ett rättvist sätt och endast för lagliga ändamål.
 • Bearbetas av företaget inom dess juridiska och moraliska gränser.
 • Skyddas mot obehörig eller olaglig åtkomst från interna eller externa parter.

Våra uppgifter kommer inte att vara:

 • Kommuniceras informellt.
 • Lagrad under mer än en angiven tidsperiod.
 • Överförs till organisationer, stater eller länder som inte har adekvata dataskyddspolicyer.
 • Distribueras till någon annan part än de som överenskommits med dataägaren (med undantag för legitima förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter).

Förutom olika sätt att hantera uppgifterna har företaget direkta skyldigheter gentemot de personer som uppgifterna tillhör. I synnerhet måste vi:

 • Låt människor veta vilka av deras uppgifter som samlas in.
 • Informera människor om hur vi kommer att behandla deras uppgifter.
 • Informera människor om vem som har tillgång till deras information.
 • Ha bestämmelser för fall av förlorade, skadade eller komprometterade data.
 • Tillåt personer att begära att vi ändrar, raderar, minskar eller korrigerar uppgifter i våra databaser.

 

Marknadsföring

Levtech Service and Production SRL vill gärna skicka information till dig om produkter och tjänster som vi tror att du kan gilla. Om du samtycker till att ta emot marknadsföring kan du alltid välja bort det vid ett senare tillfälle. Du har rätt att när som helst stoppa vårt företag från att kontakta dig i marknadsföringssyfte.

 

Vilka rättigheter har du när det gäller dataskydd?

Levtech Service and Production SRL vill försäkra sig om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter från vårt företag. Vi kan ta ut en mindre avgift för denna tjänst.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att vårt företag korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vårt företag kompletterar information som du anser är ofullständig.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vårt företag raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
 • Rätten att begränsa behandlingen. Du har rätt att begära att vårt företag begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätt att invända mot behandlingen. Du har rätt att invända mot vårt företags behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vårt företag överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du begär det har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på office@levtech.ro.

 

Vad är kakor?

 En cookie är en liten textfil som en webbplats eller app skickar till en användares enhet. Denna textfil samlar in information om användarens åtgärder på din webbplats. Cookies lagrar användbar information för att förbättra användarnas upplevelse av din webbplats, och eventuellt för att förbättra dina möjligheter att återkoppla till dem senare. Information som samlas in av cookies kan inkludera användarens föredragna språk, enhetsinställningar, surfaktiviteter och annan användbar information. Du kan också ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller så att den tar bort cookies från din webbläsare. För mer information, besök allaboutcookies.org.

 

Användning av cookies

Levtech Service and Production SRL använder cookies för att utföra följande:

 • Autentisering: Cookies hjälper vår webbplats att avgöra om en användare är inloggad och sedan leverera rätt upplevelse och funktioner till den unika användaren.
 • Säkerhet: Cookies hjälper till att införa säkerhetsåtgärder på vår webbplats. De hjälper också till att upptäcka ovanliga och misstänkta aktiviteter.
 • Annonsering: Cookies ger en bättre annonseringsupplevelse för både användare och annonsörer. Cookies hjälper oss att koppla ihop oss med användare som är mest intresserade av våra produkter baserat på användarens surfhistorik.
 • Prestanda: Cookies hjälper vår webbplats att lära sig hur tjänster fungerar för olika personer och hur man dirigerar trafik mellan servrar.
 • Analys och forskning: Vår webbplats använder cookies för att ta reda på vilka av våra tjänster som används mest. Detta hjälper oss att avgöra vad som ska förbättras, vad som ska tas bort och vad som ska förbli oförändrat.

 

Åtgärder

 För att utöva dataskydd har vi åtagit oss att:

 • Begränsa och övervaka åtkomst till känsliga data.
 • Utveckla transparenta förfaranden för datainsamling.
 • Utbilda medarbetarna i integritets- och säkerhetsåtgärder på nätet.
 • Bygg säkra nätverk för att skydda onlinedata från cyberattacker.
 • Upprätta tydliga rutiner för rapportering av integritetsintrång eller missbruk av uppgifter.
 • Inkludera avtalsklausuler eller kommunicera uttalanden om hur vi hanterar data.
 • Upprätta rutiner för dataskydd (dokumentförstöring, säkra lås, datakryptering, frekventa säkerhetskopior, åtkomstbehörighet etc.).

 

Disciplinära påföljder

Alla principer som beskrivs i denna policy måste följas strikt. En överträdelse av riktlinjerna för dataskydd kommer att leda till disciplinära och eventuellt rättsliga åtgärder.