Deze module is het centrale onderdeel van een HVAC-systeem. De klant liet ons deze module ontwerpen en bouwen om de snelheid van de ventilatoren te regelen. De regeling is gebaseerd op analoge ingangssignalen. Het bord wordt gevoed met 230V AC, waaruit een THT transformator 24V DC genereert. Voor dit project hebben we een PIC24F microcontroller gebruikt om het besturingsprogramma uit te voeren. Kortom, op basis van het ingangssignaal beslist de microcontroller welke uitgang op de module geactiveerd moet worden om zo de snelheid van de ventilatoren te regelen.

Het was belangrijk voor de klant dat het in een schakelkast op DIN-rails kon worden gemonteerd en dat de ingangen/uitgangen op de juiste plaats zaten, dus kozen we de behuizing en lay-out om aan deze criteria te voldoen.

Thermocontrolemodule