Ten produkt został opracowany dla przemysłu paliwowego. W szczególności dla stacji paliw. Moduł odbiera i zlicza impulsy. Impulsy te są generowane podczas procesu tankowania, 100 impulsów na litr. Sygnały te są przetwarzane, sumowane i przesyłane magistralą CAN. Może przesyłać zsumowane impulsy do różnych jednostek za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej.

Wyzwaniem w tym projekcie było przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Jako system dozowania/pomiaru paliwa, dokładność jest niezbędna dla tego produktu. Mając to na uwadze, poradziliśmy sobie z tym zadaniem i stworzyliśmy to narzędzie.

 

Moduł impulsowy dla TQC
Moduł impulsowy dla TQC