Det är en lång process att utveckla en produkt, särskilt om man också vill att den ska vara av god kvalitet och tillförlitlig. Vi går igenom denna process ingående för varje produkt. Det är inte annorlunda med vår Solar Control. Denna konsumentelektronikprodukt används för att styra en pump som cirkulerar värmeöverföringsvätskan i ett solfångarsystem. Den första versionen utvecklades för vårt eget bruk, utan att ens förpackas individuellt. Först senare tillverkades den första modellen. Tyvärr var denna box inte kostnadseffektiv och vi var tvungna att byta.
Av den anledningen behövde även kretskortet designas om. Från den andra modellen började vi använda en billigare låda, vilket också sänkte priset på den färdiga produkten. Problemet med denna version var att potentiometrarna fanns inuti lådan och endast kunde nås genom att ta bort bakstycket.

Den tredje versionen hade inga potentiometrar alls, men den hade en wifi-modul som kan konfigureras via ett anpassat webbgränssnitt. Problemet med detta var att mekanikerna som använde den föredrog inställningsalternativet med potentiometrar.

Den nuvarande versionen har potentiometrar, men de är placerade på frontpanelen, vilket förenklar installationen.

Utvecklingsprocess för solcellsstyrning
Utvecklingsprocess för solcellsstyrning