Denna produkt är en del av ett elektroniksystem för bensinstationer. I synnerhet en optisk pulsläsarmodul. Ljusstrålen mellan 4 par infraröda sändtagare på panelen bryts av en stålring med hål. Stålringen roterar och när den bryter ljusstrålarna genereras pulser. Dessa överförs av modulen till moderkortet, där de bearbetas.

Det som fick oss att utveckla den här produkten var att originaltillverkaren inte längre tillverkade dem, men de behövdes eftersom de ibland gick sönder. För att inte behöva byta ut hela systemet har vi tagit fram den här pulsmodulen, som har samma egenskaper som originalet. Allt från kontakten till monteringshålen är samma som på originalet.

Impulzus modul a Logitron HTRF-hez Impulzus modul a Logitron HTRF-hez