Denna produkt har utvecklats för bränsleindustrin. Speciellt för bränslemottagningsstationer. Modulen tar emot och räknar pulserna. Dessa pulser genereras under tankningsprocessen, 100 pulser per liter. Signalerna bearbetas, summeras och överförs via CAN-bussen. Den kan överföra de summerade pulserna till olika enheter via sin kommunikationsbuss.

Det som var en utmaning i det här projektet var databehandlingen i realtid. Eftersom det är ett system för bränsledistribution/mätning är noggrannhet avgörande för den här produkten. Med detta i åtanke lyckades vi hantera uppgiften och skapade detta verktyg.

 

Impulsmodul för TQC
Impulsmodul för TQC