OPW:s SiteSentinel® iTouch™ är ett högkvalitativt tankövervakningssystem med flera funktioner som ger exakt lagerinformation i realtid för upp till 16 underjordiska lagringstankar. Den förbättrade prestandan hos SiteSentinel® iTouch™ förbättrar databehandlingen, möjliggör framtida systemutbyggnad och kan anpassas för att uppfylla varje användares behov.

P.N.: Sitesentinel iTouch

OPW Webbplats Sentinel iTouch