Moduł ten jest centralną częścią systemu HVAC. Klient zlecił nam zaprojektowanie i zbudowanie go w celu sterowania prędkością wentylatorów. Sterowanie opiera się na wejściowych sygnałach analogowych. Płytka jest zasilana napięciem 230V AC, z którego transformator THT generuje napięcie 24V DC. W tym projekcie użyliśmy mikrokontrolera PIC24F do uruchomienia programu sterującego. Krótko mówiąc, na podstawie sygnału wejściowego decyduje on, które wyjście powinno zostać aktywowane na module, kontrolując w ten sposób prędkość wentylatorów.

Dla klienta ważne było, aby można go było zamontować w szafce elektrycznej na szynach DIN i aby wejścia/wyjścia znajdowały się we właściwym miejscu, więc wybraliśmy obudowę i układ, aby spełnić te kryteria.

Moduł termokontrolny