Denna modul är den centrala delen i ett HVAC-system. Kunden bad oss konstruera och bygga den för att styra fläktarnas hastighet. Styrningen är baserad på analoga insignaler. Kortet matas med 230V AC, från vilket en THT-transformator genererar 24V DC. För detta projekt använde vi en PIC24F mikrokontroller för att köra kontrollprogrammet. Kort sagt, baserat på insignalen bestämmer den vilken utgång som ska aktiveras på modulen och därmed styra fläktarnas hastighet.

Det var viktigt för kunden att den kunde monteras i ett elskåp på DIN-skenor och att in- och utgångarna fanns på rätt plats, så vi valde hölje och layout för att uppfylla dessa kriterier.

Modul för termokontroll